ND_danceawards_jan2020S-89

Økonomi som barriere

Norges Danseforbunds satsningsområder rundt temaet økonomi som barriere. 

For Norges Danseforbund jobber med temaet på flere ulike måter. Her kan du lese mer om de ulike måtene vi arbeider med temaet. 

Drømmefanger:
Drømmefangerprosjektet er et tilbud i Oslo til alle som ønsker å danse. Målet med prosjektet er å tilby dansekurs til alle. Det er derfor kun en medlemsavgift på 150 kr per år til NDs IL eller at deltakeren er medlem i en klubb som er tilknyttet ND. Ved å betale medlemsavgift eller at man er medlem av en klubb vil alle kurs i forbindelse med Drømmefanger være gratis. Alle trenerne og pedagogene er høyt anerkjente dansere i Norge, og noen av de beste i sin stil. 

Drømmefanger tilbyr dansekurs vår og høst, samt en uke i sommerferien. Dansekursene er innenfor Breaking, HipHop, K-pop, African House og African Fusion. Aktiviteten skal nå bredt og på tvers av etniske, religiøse, sosio-økonomiske og geografiske skillelinjer. Du kan lese mer om Drømmefanger og melde deg på kurs her: https://www.danseforbundet.no/om-oss/dr%c3%b8mmefanger-prosjektet

Dance Camp: 
Dance Camp er et breddeprosjekt hvor det sosiale skal stå i fokus, og man skal bli kjent på tvers av grener og stiler. Konseptet er at 30 dansere mellom 13-19 år skal få mulighet til å delta på en camp hvor vi har tre danse sessions. Alle deltakerne skal delta i alle sessions, og man skal dermed bli kjent med stiler som man ellers ikke danser. I tillegg til dette legges det opp til sosial sammenkomst og hygge. Her arbeider vi med å presse ned prisene slik at det skal være mulig for alle å delta. 

Gjenbruk: 
Norges Danseforbund oppfordrer sterkt til gjenbruk av drakter - det finnes flere sider hvor man kan kjøpe/selge drakter. Noen av de finner du her: https://www.danseforbundet.no/for-ut%c3%b8ver/drakter-og-utstyr-til-salgs

Tips til klubber: 
  • Oppfordrer til gjenbruk
  • Bruktmarked
  • "Låne krok"
  • Reise/opphold. Enkelte klubber tilbyr overnatting i klubblokalene for å dra ned kostnadsnivået
  • Flere lokale konkurranser 
FNs Bærekraftmål
IMG_3374

Har du spørsmål?

Rebekka jobber som administrasjonskonsulent og hjelper deg gjerne!

Rebekka@danseforbundet.no
410 85 446