Trener 1

Kurset skal gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et begynnernivå
Hvem passer kurset for:
Delkurs 1: Dansetreneren (15 timer + E-læring):
Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren:
Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen i valgt dansegren:
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha:
Norges Danseforbund har Trener 1 i følgende grener:
Halvor%20Owren%20-%20NIH%202

Har du spørsmål?

Halvor jobber som utdaningsskonsulent og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
970 04 988