Priser og satser

Nærmere informasjom om Norges Danseforbund sine standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling finner dere her:
  • Honorarer
  • Kurslærer, eksaminator og veilder
  • Fakturainformasjon
  • Lisens
  • Kursavgift
Standariserte satser og retningslinjer for utbetaling for ND
Halvor%20Owren%20-%20NIH%202

Har du spørsmål?

Halvor jobber som utdaningsskonsulent og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
970 04 988