Priser og satser

Nærmere informasjom om Norges Danseforbund sine standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling finner dere her:
  • Honorarer
  • Kurslærer, eksaminator og veilder
  • Fakturainformasjon
  • Lisens
  • Kursavgift
Standariserte satser og retningslinjer for utbetaling for ND
AlexandraKakurina

Har du spørsmål?

Alexandra jobber som utdaningssansvarlig og hjelper deg gjerne!

Alexandra@danseforbundet.no
936 21 259