Høyere utdanning Norges Danseforbund

Her ligger det nærmere informasjon om rammeverket tilknyttet rollene som: mentor, kursholder, eksaminator og sensor (Trykk her).