Trykk her for en oversikt over godkjente dommere i Norges Danseforbund.

Trykk her for en oversikt over godkjente dommere i Norges Danseforbund.

For å være dommer i Norges Danseforbund må du:
  • Være medlem av en klubb i Norges Danseforbund 
  • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming 
  • Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund». 
  • Betalt dommerlisens for inneværende år 
  • Deltatt på dommerseminar i sin gren minimum hvert 2.år