Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Seksjonen for Street styles

Street styles har to breddeprosjekter pågående som klubber kan søke midler til å gjennomføre.

1. Støtte til workshops, jams og kurs i hip hop og breaking:
Det kan søkes om støtte til workshops av hip hop eller breaking. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av barn/ungdommens ferdigheter. Midler skal benyttes til å utvikle/videreutvikle workhops,  jams, og kurs for å skape tilhørighet lokalt og rekrettuere nye medlemmer. Kursholdere bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for barn/ungdom. Krav om medlemskap i klubb for å delta. Aktivitetene skal være et lavterskelkonsept hvor kostnadene for deltagerne skal være lave/ gratis.

2. Street styles på SFO og skole:
Seksjonen for Street styles ser stort potensiale å øke medlemstallet gjennom å videreføre prosjketet  "Street styles i SFO og skole". Ved å få innpass i SFO og skole i store deler av Norge ser vi mulighetene å øke medlemsmassen i klubb, i seksjon og forbund. Det er vinn/vinn for alle. Gjennom å øke tilstrømming til klubbene, er det større sjans å få flere til å konkurrere, og da mer lisens, medlemskontingent til ND og flere medlemmer i forbundet. For å få unge dansere inn i studio ser vi det som fruktbart å samarbeide med skoler og SFO. Nå ut til barna og videre få dem inn i klubber i ND. Breaking og Hip hop er grener som vi satser på. Vi ønsker å få de unge inn i klubb,og at de fortsetter på hip hop / breaking eller prøver en andre dansestiler. For å få tildelt må søkeklubb sette opp et budsjett, ha evt. avtaler med skoler, sende inn rapport og regnskap på prosjektet i etterkant

Innen to uker etter gjennomført prosjekt må rapport og bilde/video av aktiviteten sendes til seksjonenstreetstyles@dansing.no

Rapportmal finner dere HER

Har klubben fått tildelit midler tidligere må fullstendig sluttrapport være innsendt før en eventuell ny søknad innvilges.