Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu
Para2

Ledsagermidler Paradans

Norges Danseforbund har etter flere omfattende søknadsprosesser mottatt midler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til en ledsagerordning for paradansere. Dette er veldig gledelig!  Nå ønsker vi våre medlemsklubber hjertelig velkommen til å søke på midlene. Dette er øremerkede midler som kun skal benyttes til å lønne ledsagere og danseassistenter i paradans i 2024. Midlene skal dekke hele eller deler av utgiften tilknyttet ledsagere og/eller assistenter i paradans for en av følgende kategorier; synshemmede, hørselshemmede/døve, bevegelseshemmede og/eller utviklingshemmede.

Ledsager: En ledsager er en som følger opp en eller flere dansere og i hovedsak fungerer som fast dansepartner. En ledsager følger opp dansepartneren på danseklasser, oppvisninger, konkurranser og tilsvarende i regi av danseklubben eller Norges Danseforbund.

Assistent: En assistent er en som bidrar på danseklasser med det praktiske og i undervisning. Assistenter har i oppgave å bidra med det som trengs i klassen, og er ikke nødvendigvis tilknyttet en fast partner. 

Vi tar imot søknader fortløpende i 2024. Maks søknadssum er kr. 18 000.

Kriterier:

  • Midlene kan søkes på av danseklubber tilknyttet Norges Danseforbund.

  • Midlene må benyttes i 2024.

  • Midlene skal benyttes til assistent/ledsager som deltar på danseundervisning for parautøvere, og/eller til oppfølging av danser på konkurranser/oppvisninger i regi av danseklubber og/eller Norges Danseforbund.

  • Det skal fremkomme ved påmelding til paraaktivteten at tilbudet er støttet med midler fra Norges Danseforbund – med link til Paradans for klubb - danseforbundet

  • Klubben skal ha Norges Danseforbund sin logo på nettsidene med link til danseforbundet.no

  • Når midler er tildelt klubben, oppfordres klubben til å dele dette i klubbens kanaler (sosiale medier og nettsider). Merk/tag Norges Danseforbund.
     

Etter endt kursperiode skal det sendes inn en sluttrapport og bilder/video til dans@danseforbundet (senest 1.desember 2024)
 

Bilder/video vil bli brukt i våre kanaler for å synliggjøre våre klubber sitt paradanstilbud. Derfor er det viktig at samtykke og retningslinjer tilknyttet publisering blir overholdt.

14991327_1151395414908634_5701736831536899075_o