Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

ÅRSMØTE I DANSEKLUBB OG IDRETTSLAG

Idrettslag må gjennomføre et årsmøte innen utgangen av mars. På Idrettstinget i 2021 ble vedtatt at det er tillatt med både fysisk og diitalt årsmøte. Nærmere informasjon finnes her.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter.

Årsmøtet kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. Under finner du veilederne for valgmulighetene for årsmøtene:
 
Digitalt årsmøte
Skriftlig årsmøte
Fysisk årsmøte