Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Klubbdrift

På denne landingssiden ligger det nærmere relevant informasjon om ulike aspekter ved det å drive en danseklubb.

Nyttige verktøy for smart klubbdrift

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en rekke nyttige verktøy for smart klubbdrift som vi anbefaler at alle våre klubber benytter seg av.

Nyttige verktøy for smart klubbdrift

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en rekke nyttige verktøy for smart klubbdrift som vi anbefaler at alle våre klubber benytter seg av.

Klubbhåndbok og klubbutvikling

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben.

Klubbhåndbok og klubbutvikling

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben.

Barne- og ungdomsidrett

Her finner dere nærmere informasjon om; Bestemmelser om barnidrett, Idrettens barnerettigheter, Barneidrettsansvarlig og Retningslinjer for ungdomsidrett

Barne- og ungdomsidrett

Her finner dere nærmere informasjon om; Bestemmelser om barnidrett, Idrettens barnerettigheter, Barneidrettsansvarlig og Retningslinjer for ungdomsidrett

Rekruttering / Markedsføring - til gratis bruk i klubb

Her finner klubben aktuelle breddevideoer som kan brukes til å synnliggjøre klubbens dansetilbud

Rekruttering / Markedsføring - til gratis bruk i klubb

Her finner klubben aktuelle breddevideoer som kan brukes til å synnliggjøre klubbens dansetilbud

Politiattest

Norges Danseforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiattest

Norges Danseforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Personvern

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Personvern

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Årsmøter i idrettslag

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars.

Årsmøter i idrettslag

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars.

Flyktningers deltakelse i idrett, forsikringer og helsehjelp

Norges idrettsforbund har mottatt en rekke henvendelser om hvilke regler det er for personer uten norsk statsborgerskap å delta i idrettsaktivitet i regi av norske idrettslag, krav om medlemskap og forsikringer. I denne forbindelse har NIF laget følgende informasjon for å besvare slike spørsmål.

Flyktningers deltakelse i idrett, forsikringer og helsehjelp

Norges idrettsforbund har mottatt en rekke henvendelser om hvilke regler det er for personer uten norsk statsborgerskap å delta i idrettsaktivitet i regi av norske idrettslag, krav om medlemskap og forsikringer. I denne forbindelse har NIF laget følgende informasjon for å besvare slike spørsmål.
SD7A6073

Har du spørsmål?

Halvor jobber som organisasjonsansvarlig og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
+47 970 04 988