Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Kommunale anlegg - og tilskuddsordninger

I denne oversikten finner din danseklubb følgende viktig informasjon:
  • Hvordan søker klubben treningstid i kommunale idrettsanlegg.
  • Oversikt over hvilke kommunale tilskuddsordninger som finnes i din kommune.
  • Kontaktinformasjon direkte til din klubbs idrettsråd (Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen, og det skal være en arena for samarbeid mellom klubbene, og de kommunale myndigheter og mellom klubbene og idrettskretsen).
    - NB! Viktig at alle danseklubber tar kontakt med sitt idrettsård og melder inn sitt anleggsbehov!
  • Kontaktinformasjon direkte til anleggsansvarlig i din idrettskrets.
SD7A6073

Har du spørsmål?

Halvor jobber som organisasjonsansvarlig og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
+47 970 04 988