Trener- og dommerseminar

Hvert år arrangerer Norges Danseforbunds Akademi trener- og dommerseminar. Seminarene skal gi oppdateringer, inspirasjon og utvikling innen dansesporten og trener- og dommer gjerningen.