Forbundsting

Forbundstinget avholdes hvert andre år og er Norges Danseforbunds høyeste myndighet.

Her blir styrene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet.

Forbundstinget er utsatt til 29.-30.august 2020 og vil avholdes i forbindelse med det årlige trener- og dommerseminaret.
Sted: Hotell ved Gardemoen (det er ikke endelig bestemt hvilket).

Foreløpig tidsplan som følger:

Lørdag 29.aug.
- Kl. 16.00 –18.00 Felles samling for alle
- Kl. 19.00 Velkomstdrikk
- Kl. 20.00 Middag

Søndag 30.aug.
- Kl. 10.00 –13.00 Forbundsting
- Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
- Kl. 14.00 –17.00 Forbundsting

Medlemsmøter for seksjonene gjennomføres i god tid i forkant. Det samme gjelder årsmøter for regionene. Vi anbefaler digital gjennomføring av medlemsmøtene/Årsmøtene. En veiledning for dette vil komme fra NIF.

Følg med på arrangementet her: Trykk her!

Sist Forbundsting ble avholdt 16.-17. juni 2018 ved Thon Hotell Oslo Airport.

Du kan kontakte meg om Forbundstinget