Forbundsting

Forbundstinget avholdes hvert andre år og er Norges Danseforbunds høyeste myndighet.

Her blir styrene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet.

Forbundsting avholdes 13.-14. juni 2020.
Sted: Oslo-området


Mer informasjon kommer

Sist Forbundsting ble avholdt 16.-17. juni 2018 ved Thon Hotell Oslo Airport.

Du kan kontakte meg om Forbundstinget