Nytt fra freestyle/IDO seksjonen


Seksjonen for freestyle og IDO er nå allerede godt i gang med nytt danseår. Og vi gleder stort til 2019, og alle prestasjoner og den danseglede som venter der ute for store og små.

I år ønsker seksjonen å gi klubbene et lite innblikk i hva vi jobber med, og hvilke oppgaver som behandles. Seksjonen har den aller største respekt for den tiden hver og en av klubber, enkeltindivider og trenere legger ned for å legge forholdene til rette for sine elever og sitt klubbmiljø.

Vi på vår side er også først og fremst en gjeng med frivillige som gjør dette på vår egen fritid noe som er viktig å understreke i tilfeller man kan bli utålmodig på å få svar og beslutninger som er sendt inn.

For seksjonen var 2018 et år ser vi tilbake på med et enormt antall saker av alle kategorier. Noen saker har tatt svært mye fokus og kapasitet, noe som dessverre fører til at andre saker får mindre fokus og lavere prioritet.

Vi håper at vi i 2019 i størst mulig grad kan fokusere på å tilrettelegge best mulig for alle klubber inn i fremtiden. Seksjonen og dens medlemmer går på med friskt mot og stiller oss til disposisjon for alle klubbene.

Vi er der for alle klubbene i Freestyle og IDO Norge.

Arbeidsoppgaver i seksjonen

En del av arbeidsoppgavene seksjonen behandler er bl.a.:

· Terminliste - Terminlistene utarbeides på bakgrunn av internasjonale konkurranser og nasjonale konkurranser)

· Tildeling av konkurranser -Tildeling av konkurranser gjennomføres på bakgrunn av alle søknadene vi mottar fra klubbene. Målsetningen til seksjonen er at dette er ferdig før alle går på ferie, slik at alle klubber som har fått tildelt konkurranser har best mulig tid til å booke haller. Samtidig er det kommet klare signaler om at NIF ønsker seg flere konkurranser ute i regionene, så vi oppfordrer klubber i andre deler av landet å søke om tildeling.

· Tildeling av breddemidler – Tildeling av breddemidler gjennomføres på bakgrunn av mottatte søknader fortløpende gjennom året. Seksjonen ser at noen klubber er vesentlig flinkere til å søke enn andre og oppfordrer derfor dere andre til å være mer ivrig. Det er ikke sikkert dere får tilslag på alt eller kanskje ikke tilslag i det hele tatt første gangen, men fortsett å søke. ND og NIF ønsker Breddeprosjekter og rekruttering.

· Tildeling av stipend i FDJ – Blir utarbeidet på bakgrunn av den nasjonale Rankingen

· Tildeling av sponsing til representasjon internasjonalt – Dette er et møysommelig arbeidet og tildeling til Topp har blitt lavere med årene ettersom mer fokus innen idretten er dreid mot Bredde. Men seksjonen jobber målrettet hvert år for at tildelingene til dette blir så høy som mulig.

· Uttak av dansere til internasjonale mesterskap – Baserer seg på rankinglistene. I noen tilfeller er søknader der det er ledige plasser blitt godkjent.

· Forespørsel om Team Captain og Reiseledere til Internasjonale mesterskap

· Endringer av konkurransereglement nasjonalt – Reglementet blir oppdatert hvert år basert på tilbakemeldinger fra alle klubber som ønsker å gi innspill. Vi har knyttet til oss et knippe med eksterne ressurser som hver på sin måte har spisskompetanse innenfor dette område. I samarbeid vurderer og vektlegger vi alle innspill og beslutter om dette skal tas inn eller fjernes fra eksisterende reglement.

Vi behandler saker jevnlig, men ønsker at henvendelser/søknader sendes inn til fdjido@dansing.no i forkant av våre møter og senest onsdag før, slik at vi får satt oss inn i saken før vi skal behandle dem. Saker som kommer etter gjeldende onsdag vil kunne komme til å måtte vente til neste styremøte i seksjonen.

Forslag til forbedringer på rutiner etc. tas imot med glede 😊

Møteplanen for Seksjonsstyret denne vårsesongen er følgende:

- 07.januar 2019

- 25.januar 2019

- 04.mars 2019

- 01.april 2019

- 06.mai 2019

- 03.juni 2019


Seksjonen har fått sin egen Facebook side og vi vil forsøke å holde denne oppdatert med hva som skjer i seksjonen.

Med vennlig hilsen

Seksjonsstyret for freestyle og IDO-grener