Koronaviruset siste nytt

Oppdatert 15.04.2021

Siste nytt:

Fra og med fredag 16.04.2021 gjelder følgende nasjonale tiltak
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 

Vi gjør dere oppmerksom på at det er de lokale restriksjonene som til en hver tid går foran forbundets koronavettregler og nasjonale tiltak.

VEILEDERE / ANSVAR:

1. Veileder for utøvelse av idrettsaktivitet under restriksjoner og Norges Danseforbunds koronavettregler
2. Pressemeldinger
3. Har din klubb/idrettslag åpnet for aktivitet igjen? Her er klubbens ansvar!
4. Ved smitte - Hvem kontakter jeg?

ØKONOMI / STØTTEORDNINGER:

5. NIF ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser (NIF)
6. Har ditt idrettslag økonomiske utfordringer?
7. Søk økonomisk støtte fra stiftelser her
8. Støtt ditt idrettslag med Spleis nå!
9. Lisensforsikringen - Egentrening (Hva dekker forsikringen under uorganisert aktivitet?)

KLUBBDRIFT / AKTIVITET:

10. Permittering og styringsrett for klubber
11. Samleside om koronasituasjonen (NIF)
12. Følgende konkurranser/arrangement er påvirket (avlyst/utsatt)
13. Tre måter å gjennomføre årsmøte i idrettslag på
14. Rapportering i forbindelse med dispensasjon for toppidrettsutøvere
Tonje

Har du spørsmål?

Tonje jobber som generalsekretær og hjelper deg gjerne!

Tonje@danseforbundet.no
954 29 966