Koronaviruset siste nytt


Vennlig påminnelse:
Norges Danseforbund forholder seg til enhver tid til myndighetenes anbefalinger og retningslinjer.

 
Vi minner også om at lokale restriksjoner går foran nasjonale tiltak.
 
Hva gjelder nå? Les mer her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet


 
Koronastøtteordning 2022
Forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet
Ved smitte - Hvem kontakter jeg?
Tonje

Har du spørsmål?

Tonje jobber som generalsekretær og hjelper deg gjerne!

Tonje@danseforbundet.no
954 29 966