Forsikring og skade

Alle dansere som har betalt lisens er forsikret igjennom Norges Danseforbund. Barn under 13 år er automatisk forsikret igjennom sitt medlemsskap i idrettsklubb.

Det er krav om lisens for å delta i arrangementer i regi av Norges Danseforbund og du som utøver blir også forsikret under danseaktivitet igjennom Norges Danseforbund. For å kunne kjøpe lisens må du være medlem i en danseklubb. 

Det er fire typer lisenser tilgjengelig:

Grunnlisens (kr. 100)

Alle over 13 år som deltar i aktivitet i en klubb i Norges Danseforbund må kjøpe grunnlisens. 

Konkurranselisens (kr. 400)

Konkurranselisens må kjøpes for å delta på konkurranser. Konkurranselisensen inkluderer grunnlisens. Dersom du allerede har kjøpt grunnlisens ved innmelding i klubb, eller på denne siden, vil kr. 100 trekkes fra beløpet når du kommer til betaling.

Konkurranselisens 11-13 år (kr. 100)

Konkurranselisens for deltagere mellom 11 og 13 år. Utøvere under 13 år trenger ikke grunnlisens for å melde seg på konkurranser.

Engangslisens (kr. 75)

Dersom du ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde deg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. For å kjøpe Engangslisens, må du ha gyldig Grunnlisens for det aktuelle kalenderåret. 

Grunnlisens og Konkurranselisens er gyldig ut kalenderåret.
Engangslisens er gyldig for den aktuelle konkurransen.

Her kan du kjøpe lisens for 2018

Du må melde skade via Idrettens Skadetelefon, via appen "Skadetelefonen" eller på www.idrettshelse.no
Du må legge ut for konsultasjon hos lege, men vil få det refundert ihht. vilkår. 
Videre utredning og behandling som skal dekkes av forsikringen må bestilles av Idrettens Skadetelefonen.

Idrettens skadetelefon
Telefon: 987 02033  
Åpningstid: kl. 09.00-21.00 (365 dager i året)

Meld også gjerne skaden til Norges Danseforbund: dans@danseforbundet.no

Idrettens legevakt er en akuttordning for idrettsskader som betjenes av idrettslege og spesialister.

Hvem
Alle som har behov for hjelp ved en akutt idrettskade

Hvor
Idrettens Helsesenter: Holtet, Kongsveien 104.

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 17.00-22.00.

For de som er medlem av Idrettens Skadetelefon: 
Etter å ha vært hos Idrettens legevakt må du melde skaden og legge ved journalnotat fra konsultasjonen. Kravene i forsikringsvilkåret må være innfridd før evt. dekning av utgifter via forsikringen. Skaden meldes via appen "Skadetelefonen" eller på www.idrettshelse.no. Du må legge ut for konsultasjonen, men vil få det refundert ihht. vilkår. Videre utredning og behandling som skal dekkes av forsikringen må bestilles av Idrettens Skadetelefonen.

For de som ikke er medlemmer av Idrettens Skadetelefon: 
Utøvere som oppsøker legevakten må selv avklare/følge opp evt. eget forsikringsselskapet vedrørende dekning av utgifter og eventuell videre medisinsk oppfølging.

Idrettens Skadetelefon:  
Telefon: 987 02033  
Åpningstid: kl. 09.00-21.00 (365 dager i året)

Fors Bevis Og Vilkår Norges Danseforbund Fra 01 01 20172 Side 1
Fors Bevis Og Vilkår Norges Danseforbund Fra 01 01 20175 Side 2
Fors Bevis Og Vilkår Norges Danseforbund Fra 01 01 20173 Side 3
Fors Bevis Og Vilkår Norges Danseforbund Fra 01 01 20173 Side 4
Fors Bevis Og Vilkår Norges Danseforbund Fra 01 01 20172 Side 5
Fors Bevis Og Vilkår Norges Danseforbund Fra 01 01 20173 Side 6