Dommer- og Trenerseminar

Norges Danseforbund arrangerer årlig seminarer for dommmere og trenere. Dette er stedet for kompetanseheving og nettverksbygging. 
Felles dommerseminar på tvers av grener arrangeres minimum annet hvert år. Seminaret er felles for norske regionale, nasjonale og internasjonale dommere.
For å få eller opprettholde en dommerlisens stilles det krav til deltagelse på dommerseminaret minimum hvert annet år.  
Dommer- og Trenerseminar 2022 - Program og info
Hovedmål
Organisering
Kompetansekrav
Innløs dommerlisens her
AlexandraKakurina

Har du spørsmål?

Alexandra jobber som utdaningssansvarlig og hjelper deg gjerne!

Alexandra@danseforbundet.no
936 21 259