Klubbhåndboka

Har dere en klubbhåndbok? En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder internt.

Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Se NIFs temaside om klubbhåndbok for malverk og inspirasjon!