Klubbesøk

Ønsker din klubb et besøk fra Norges Danseforbund? Vi kommer gledelig på besøk for å kartlegge klubbens behov, gjerne under et av styrets allerede planlagte styremøter.

Våre klubber har også mulighet til å delta på, eller bestille kurs fra sin idrettskrets innenfor:
  • Økonomistyring og regnskap
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Anlegg generelt
  • Idrettens rammebetingelser
  • Møteledelse
  • NIFs datasystemer