Dancesation


«Dancesation» er en enkel time

hvor vi koser oss med å bevege oss til musikken, en sang av gangen.

Dancesation er utviklet for klubber i Norges Danseforbund og passer for alle som har lyst til å lære å danse med enkle dansetrinn til fengende musikk.

Dersom du trenger mer informasjon om hvordan du setter i gang Dancesation i din klubb: Ta kontakt med Norges Danseforbund på: dancesation@dansing.no