Ny lisens/forsikringsordning og startberettigelse i konkurranser/battles

19. februar 2021

Lisens/forsikringsordningen i Norges Danseforbund er for øyeblikket under revidering. Årsaken til dette er at forbundet har fått en betydelig økt årlig forsikringspremie. For deg som ønsker å innløse utvidet forsikring, må denne innløses i to omganger i 2021.

Alle medlemmer i Norges Danseforbund har en grunnforsikring gjennom sitt medlemskap i klubb. Barn fram til den dagen de fyller 13 år er forsikret (grunnforsikring) gjennom NIF sin barneidrettsforsikring. Dersom du ønsker å kjøpe den utvidede forsikringen som tidligere inngikk i konkurranse-, dommer- og trenerlisensen må dette gjøres separat. Merk at den utvidede forsikringen er for alle medlemmer i Norges Danseforbund over 11 år som ønsker en bedre dekningsgrad og raskere behandlingstid ved skade.

Utvidet forsikring gjeldende 01.02.2021-30.04.2020 – 220 NOK, klikk HER for å kjøpe.
Utvidet forsikring gjeldende 01.05.2021-31.12.2021 – Mer informasjon kommer.

Norges Danseforbunds forsikringsbevis finner du HER.
NIFs barneidrettsforsikrings sitt forsikringsbevis finner du HER.


NYTT FOR 2021

Startberettigelse (tidligere konkurranselisens)
Alle utøvere som deltar i regionale og nasjonale konkurranser/battles er pålagt å kjøpe en startberettigelse for det inneværende året. Dette gjelder fra og med det året utøveren fyller 11 år. Utøvere under 11 år er fritatt. Du kan enten kjøpe en årlig startberettigelse eller en engangs startberettigelse (tidligere engangslisens) for de konkurransene du deltar i. Sistnevnte gjøres i registreringsskjemaet/påmeldingsskjemaet for den aktuelle konkurransen.

Merk at startberettigelsen ikke inneholder en utvidet forsikring. Dette kjøpes separat (se over).

Årlig startberettigelse 11-12 år – 100 NOK
Årlig startberettigelse 13 år oppover – 300 NOK
Engangs startberettigelse – 85 NOK

HER kan du kjøpe startberettigelse for 2021.


Dommerlisens
Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i Norges Danseforbund og som ønsker å dømme nasjonale og/eller internasjonale konkurranser. Innløst dommerlisens gir gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Nytt for 2021 er at dommerlisensen ikke lenger inkluderer en utvidet forsikring. Denne må kjøpes separat. Dommerlisens må kjøpes innen 28. februar 2021 for å kunne bli tatt ut til dommer i løpet av inneværende år.

Alle dommere med innløst lisens publiseres på DENNE siden.

Dommerlisens – 350 NOK
Dommer og trenerlisens – 500 NOK

HER kan du kjøpe dommer og/eller trenerlisens for 2021.


Trenerlisens
Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir deg gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet og rabatt på trenerseminar. Nytt for 2021 er at trenerlisensen ikke lenger inkluderer en utvidet forsikring. Denne må kjøpes separat.

Trenerlisens – 350 NOK
Dommer og trenerlisens – 500 NOK

HER kan du kjøpe dommer og/eller trenerlisens for 2021.