Uttakskriterier internasjonale konkurranser - Sportsdrill

02. desember 2020

Kjære sportsdrillklubber, her følger viktig informasjon om uttakskriterier til internasjonale konkurranser og aldersendringen som er vedtatt av WBTF.

Foreløpig konkurransedato: 06.-11. juli 2021 (men sett av uken i kalenderen).

Uttakskriterier ligger over.

Oppsummering:
Det gjennomføres i år én uttakskonkurranse for solo One Baton og Two Baton for European Cup 2021, grunnet Covid-19. For å kunne kvalifisere seg til de ledige plassene, eller beholde plassen sin, må man delta på denne konkurransen.

Foreløpig konkurransedato: 05.-08. august 2021 (men sette av uken i kalenderen).

Uttakskriterier ligger over.

Oppsummering:
Uttaket vil baseres på 4 av 6 konkurranser:

  • 24.-26. januar 2020
  • 14.-16. februar 2020
  • 15.-17. januar 2021 - Nasjonal konkurranse sportsdrill
  • 12.-14. februar 2021 - Nasjonal konkurranse sportsdrill + Solo event
  • 19.-21. mars 2021 - Nasjonal konkurranse sportsdrill
  • 23.-25. april 2021 – NM Sportsdrill

Dette betyr at utøvere kan utebli fra to av konkurransene, eller stryke de to laveste plasseringene. Utøverne MÅ delta på NM 23.-25. april 2021.

  • Vi legger ingen føringer på om utøverne får ny koreografi. Poengene vil følge utøverne, ikke koreografien.
  • For at troppene og gruppene skal beholde poengene sine fra 2020 MÅ 50 % av troppen/gruppen være samme utøvere som i 2020.
  • For at parene skal beholde poengene sine MÅ paret bestå av samme utøvere som i 2020.
  • Juniorklassen er utvidet med ett år i henhold til aldersregulering fra WBTF. Dette vil si at de som stilte i junior i 2020, også stiller i juniorklassen 2021. Dette gjelder foreløpig kun i 2021.

Det er viktig å legge vekt på at pandemien er svært avgjørende for om sesongen 2021 kan gjennomføres eller om endringer må skje. Vi håper derfor alle har forståelse for at det kan komme plutselige endringer og at dette også vil ha følger for uttaksregler/uttak til internasjonale mesterskap. Miljøet vi oppdateres fortløpende ved endringer.

Vi vet heller ikke med sikkerhet om EC 2021 eller VM 2021 vil avholdes som planlagt. Miljøet vil også her få informasjon så snart vi har fått mer informasjon om situasjonen.

Håper på tålmodighet og forståelse i denne vanskelige tiden vi står i. Hold motet oppe, og ikke nøl med å ta kontakt med oss på sportsdrill@dansing.no dersom dere lurer på noe.