Utlysning av sportsdanskonkurranser 2021

18. mars 2020

Seksjonen for sportsdans utlyser herved arrangører for konkurranser i 2021.

Søknadsfrist 15/04 - kl 23:00

For å søke på aktuelle konkurranser må dere fylle ut søknadskjemaet under. Det er viktig at klubben krysser av for hvilken konkurranser som de ønsker å arrangere. Det er mulig å krysse av for flere konkurranser. Samtlige konkurranser må avholdes etter fastsatt terminliste.

Etter søknadsfristen vil seksjonsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse.

Datoer for konkurranser:

- NS1: 6. februar

- NS2: 24. april

- * NM St/Lat: 17-18. juni - alternativt dersom NM-veka er ikke aktuell

- * NM St/Lat: 26-27. juni - NM veka i Sarpsborg. Teknisk arrangør.

- NS3: 25. September

- NS4: 23. oktober

- NM 10Dans: 19. november


* Seksjonen ønsker og legge til rette for at Sportsdans er med på NM-veka i 2021, denne arrangeres i Sarpsborg området. Hvor tildelt klubb fra Østlandsregion blir stående som teknisk arrangør. Det er et ønske om at NM i ST/Lat blir avholdt på et hotell som har stor nok sal om det er mulig istedenfor idrettshall, dog bare et ønske.

Dersom det ikke blir aktuelt å være med i NM-veka kan det søkes på alternativ dato 17-18 Juni.


Søknadsfrist 15.april 2020 kl 23:00

Utlysning av konkurransearrangør 2021