Utlysning av sportsdanskonkurranser 2021

18. oktober 2020

Seksjonen for sportsdans utlyser herved arrangører for konkurranser i 2021. Vi mangler arrangør til NS 2, NS 3 og NS 5.

For å søke på aktuelle konkurranser må dere fylle ut søknadskjemaet under. Det er viktig at klubben krysser av for hvilke konkurranser som de ønsker å arrangere. Det er mulig å krysse av for flere konkurranser. Samtlige konkurranser må avholdes etter fastsatt terminliste.

Etter søknadsfristen vil seksjonsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse.

Datoer for konkurranser:

  • NS 1: 6. februar - Region Vest - NJS
  • NS 2: 24. april - Region Øst - Ikke tildelt
  • NS 3: 22. mai - Region Midt - Ikke tildelt
  • NM Std/Lat/10D*: 25.-27. juni - Region Øst - NeRo
  • NS 4: 25. september - Region Midt - Nidaros
  • NS 5: 16. oktober - Region Øst - Ikke tildelt
  • Norgesserie Finale: 13. november - Region Vest - HILL
  • Christmas Dance Festival: 11.-12. desember - Region Øst - Romerike Danseklubb


*Sportsdans er med på NM-veka i 2021, denne arrangeres i Sarpsborg området. Hvor tildelt klubb fra Østlandsregion blir stående som teknisk arrangør.

Søknadsfrist for NS 2, NS 3 og NS 5: Omgående
(resterende av konkurransene er tildelt)

Utlysning av konkurransearrangør 2021