Utlysning av arrangører til urbane stiler 2021

07. januar 2021

Seksjonen for urbane stiler søker arrangører av konkurranser i 2021.

For å søke på aktuelle konkurranser må dere fylle ut søknadskjemaet under. Det er viktig at klubben krysser av for hvilken konkurranser som de ønsker å arrangere. Det er mulig å krysse av for flere konkurranser. Samtlige konkurranser må avholdes etter fastsatt terminliste.

Etter søknadsfristen vil seksjonsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse.

Arrangør skal tilstrebe å avholde konkurransen i tidsperioden (måneden) som er skissert i søknadsskjema. Dersom arrangør har spesifikke ønsker for tidspunkt bes dette tas direkte med seksjonsstyret.

Alle arrangører som blir tildelt et arrangement er pliktig til å sette seg inn i alle nødvendige regler og retningslinjer, samt signere arrangørkontrakt. En elektronisk arrangørkontrakt vil bli sendt til alle arrangører etter at tildelingen er klar.

Alle interesserte klubber må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til ND for å få tildelt konkurranser/arrangementer og/eller annen støtte.

Søknadsfrist: 15. januar 2021

For eventuelle spørsmål kontakt Arve Tonning - arve.tonning@getmail.no

Søknadsskjema 2021