Utlysning av arrangører for Østlandsserien 2021

02. oktober 2020

Region Øst utlyser herved arrangører for Østlandsserien 2021.

For å søke på aktuelle konkurranser må dere fylle ut søknadskjemaet under. Det er viktig at klubben krysser av for hvilke konkurranser som de ønsker å arrangere. Det er mulig å krysse av for flere konkurranser. Samtlige konkurranser må avholdes etter fastsatt terminliste.

Etter søknadsfristen vil regionsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse.

Datoer for Østlandsserien 2021:

  • ØS1: 13./14. februar
  • ØS2: 20./21. mars
  • ØS3: 29./30. mai
  • ØS4: 11./12. september
  • ØS5: 30./31. oktober
  • ØS6: 04./05. desember

Søknadsfrist: 30. oktober 2020

Utlysning av konkurransearrangør Østlandsserien 2021