Utlysning av konkurransearrangør FDJ & IDO-grener 2021

26. mai 2020

Seksjonen for freestyle og IDO-grener utlyser herved arrangører for vedtatt konkurranser i 2021.
Ny søknadsfrist: 15.06.2020

For å søke på aktuelle konkurranser må dere fylle ut søknadskjemaet under. Det er viktig at klubben krysser av for hvilken konkurranser som de ønsker å arrangere. Det er mulig å krysse av for flere konkurranser. Samtlige konkurranser må avholdes etter fastsatt terminliste.

Etter søknadsfristen vil seksjonsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse.

Vi gjør oppmerksom på at terminlisten og datoer kan endres grunnet endringer i de internasjonale kalenderne.

FDJ 1 - 13.feb DC 1 - 06.-07.feb
FDJ 2 - 13.mar DC 2 - 06.-07.mar
FDJ 3 - 10.apr DC 3 - 17.-18.apr
FDJ 4 - 01.mai DC 4 - 29.-30.-mai
FDJ 5 - 05.juni DKKQ kvalik.DC 5 - 11.-12.sept
FDJ 6 NM - august (NM-Veka)DC 6 NM IDO - 30.-31.okt
FDJ 7 - 04.sep
FDJ 8 - 18.sep
FDJ 9 - 09.okt
FDJ 10 (DOTY) - 06.-07.nov


Vi gjør oppmerksom på at terminlisten og datoer kan endres grunnet endringer i de internasjonale kalenderne.

Søknadsfrist: 15.06.2020 kl 23:00

En hver arrangør er pliktig til å gjøre seg kjent med forbundets Arrangørhåndbok.
Denne er publisert her: Trykk her!

En hver arrangør for freestyle og IDO-grener er pliktig til å gjøre seg kjent med "Tilleggsbestemmelser for konkurransearrangører av Freestyle og IDO-grener".

Denne er publisert her: Trykk her!

Søknadsskjema

.
.