Paradans

26. oktober 2020

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Det er ekstra viktig å inkludere mennesker med en funksjonsnedsettelse, da mange tror de ikke kan delta/mestre aktiviteter på lik linje som funksjonsfriske - men det kan de!

Dans er en perfekt aktivitet for mennesker med en funksjonsnedsettelse - det er sosialt, morsomt, utviklende og god trening.

Paradans er et begrep for dans som utøves parallelt og likeverdig med annen dans. Begrepet brukes om all dans for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

En rekke av Norges Danseforbunds klubber tilbyr paradans - og vi håper at enda flere vil være med å danse med oss!

HER kan du lese mer om paradans.
HER kan du finne oversikt over hvilke danseklubber som tilbyr paradans.

Du kan kontakte meg dersom du har spørsmål