Hvem skal lede Danse-Norge frem til 2022?

03. april 2020

30.august 2020 avholdes Forbundstinget til Norges Danseforbund. Her skal det velges kandidater til alle styrer og komiteer for perioden 2020 - 2022.

Her skal det bland annet velges kandidater til:

  • Hovedstyret
  • Lovutvalget
  • Kontrollkomiteen
  • Sanksjonsutvalget
  • Ankeutvalget

Innspill og forslag til kandidater sendes

Valgkomiteens leder:
Kajsa Ringvoll
Epost: kajsa.ringvoll@accountor.no
Tlf: +47 952 61 032


Øvrige valgkomiteer for grenseksjoner, sendes til følgende:

Freestyle / IDO
Kontakt: dans@danseforbundet.no

Sportsdans
Kontakt: fladbymonica@gmail.com

Urbant
Kontakt: lena.simensen@tryg.no

Swing:
Kontakt: valter@sbnett.no

Sportsdrill:
Kontakt: lisavictoriab@gmail.com