Hele Norge danser samba - del 1

19. desember 2020

I januar 2021 starter seksjonen for sportsdans opp med breddeprosjektet "Hele Norge danser samba - del 1". Les mer og søk på breddeprosjektet nederst i denne artikkelen. NB! Søknadsfrist allerede onsdag 29. desember.

 • SFO-prosjekt – gratiskurs 2 ganger pr. år
  • Oppstart samtidig med grunnkurs
  • Oppvisning og presentasjon av klubb
 • Over i klubb – gratiskurs
  • Egenandel kr 100,-
 • Mini-konkurranser i regi av regionene
  • Små krav til gjennomførelse

HER kan du lese mer om prosjektet, samt de tre andre breddeprosjektene sportsdansseksjonen vil utlyse i 2021.

HER kan du se opptak av Informasjonsmøte om breddeprosjektene 10. Desember 2020.

 • 25-30 % av deltakerne skal gå over i ordinære kurs i klubben, hvorav 80 % av disse bør starte sin første konkurranse i løpet av sesongen.
 • 50 % av fortsettelseskurset bør forbli i klubben
 • En klubb kan maksimalt få støtte til 2 kurs hver sesong •Hvert kurs får en støtte på kr 3500,-
 • Klubben må selv dekke medlemsavgiften til Norges Danseforbund på kr 100,- og registrere alle i egne medlemsregistre i Klubbadmin.
 • Rapport fra Klubbadmin og bilder fra arrangementene må sendes seksjonen før støtte utbetales.
 • Felles oppvisning støttes med kr 1500,-. (Her kan dere få litt inntekt av servering også)
 • 4 ukers GRATIS oppfølgingskurs får støtte på kr 3000 (Egenandel er her kr 100,- som dekker medlemskap i ND)
 • Alle må besvare et evalueringsskjema etter endt prosjekt for videre utvikling av prosjektet.
 • Klubbene søker på hele prosjektet som da går over 1 år.
 • Alle rapporter og bilder sendes til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen på mail til sportsdans@dansing.no.
 • Komplett oppsett av prosjektet
 • Forslag til hvordan dere kontakter skoler
 • Forslag til Invitasjoner til kursene dere kan få SFO til å sende ut
 • Video med "Bli med dansen" og info om gjennomføring av kursene til hver sesong
 • Forslag til invitasjon til oppvisning
 • Forslag til invitasjon til fortsettelseskurs

"Bli med dansen" blir også sendt ut til alle klubber, slik at barneklassene for eksempel kan danse disse samlet for gøy på regionale konkurranser.

Ønsker din klubb å søke på dette breddeprosjektet? Send en mail til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen på sportsdans@dansing.no, med følgende informasjon:

 • Navn på klubb
 • Navn, telefonnummer og mail til kontaktperson i klubb

Søknadsfrist onsdag 29. desember.