Ekstraordinært medlemsmøte Sportsdrill

10. september 2020

Kjære alle sportsdrillklubber,

På vegne av Norges Danseforbund inviterer vi herved til et ekstraordinært digitalt medlemsmøte for alle medlemsklubber som bedriver Sportsdrill.

Medlemsmøtet avholdes via Microsoft Teams - Torsdag 17.09.2020. Kl. 18:00

Norges Danseforbund har mottatt innvendinger på valgkomiteens innstilling til ny komite, og for å sikre en så demokratisk prosess som overhodet mulig, ønsker vi å gjennomføre et digitalt medlemsmøte hvor alle drillklubber kan foreslå og stemme over en ny teknisk komite for sportsdrill.

Klubber bes melde seg på via epost til dans@danseforbundet.no innen onsdag 16.09.2020. Fullt navn på samtlige delegat(er)/observatør(er) og epostadresse(r) må foreligge i påmeldingen.

Etter påmeldingsfristen vil det bli sendt ut link til møtet til alle påmeldte delegater og observatører.

Se vedlagt innkalling og saksliste for utfyllende informasjon.

Vel møtt!

Innkalling og saksliste

Innstilling nytt styre