Dance Awards og Ledersamling 2021

22. september 2020

Dance Awards 2021 er avlyst men ledersamling vil bli avholdt. Nøyaktig tid og sted for ledersamlingen vil bli publisert så snart alle detaljer er på plass.


Dance Awards 2021:

På bakgrunn av pandemien som herjer verden over, og mangel på nasjonal og internasjonal deltagelse, vil det ikke være mulig å avholde Dance Awards 2021 som i tradisjon tro avholdes i januar hvert år. Den 14.ende utgaven som i utgangspunktet skulle avholdes 30.januar 2021 er flyttet til 2022. Nøyaktig dato vil vi komme tilbake til.

For mer informasjon om Dance Awards; se egen DA side her!

Ledersamling 2021:
I den utfordrende tiden vi befinner oss i, blir vi tvunget til å tenke alternativt. I den forbindelse vil det bli avholdt ledersamling i 2021, men med stor sannsynlighet på ett annet tidspunkt og i ett annet format enn tidligere.

Alle detaljer vil bli offentligjort så snart som mulig.