Tre måter å gjennomføre årsmøte i idrettslag på

24. juni 2020

Idrettslag som ønsker å gjennomføre årsmøtet kan gjøre det på tre ulike måter – enten skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. Fristen for samordnet rapportering er fortsatt 30. april noe som betyr at innrapportering må skje selv om idrettslaget ikke har gjennomført årsmøtet.

Frist for avholdelse av årsmøte er utsatt:
Fristen for å gjennomføre årsmøtet er utsatt ytterligere slik at alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31. desember 2020.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter.

Årsmøtet kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. Under finner du veilederne for valgmulighetene for årsmøtene:

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte. I stedet tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut året som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt.

For veileder: Trykk her!

Andre viktig dokumenter:

Her finner du en veiledning om skriftlige årsmøter der stemmegivningen foregår ved bruk av e-post. Idrettslag som ønsker det, kan beslutte av den skriftlige stemmegivningen også kan foregå på annen måte, for eksempel ved bruk av SMS.

For veileder: Trykk her!


I linken under finner du en samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag ved fysisk oppmøte.

For veileder: Trykk her!

Fristen for å gjennomføre årsmøtet er utsatt ytterligere slik at alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31. desember 2020.

Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål