Tre måter å gjennomføre årsmøte i idrettslag på

21. januar 2021

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Frist for avholdelse av årsmøte er utsatt:
Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter.

Årsmøtet kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. Under finner du veilederne for valgmulighetene for årsmøtene:

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte. I stedet tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut året som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt.

For veileder: Trykk her!

Andre viktig dokumenter:

Her finner du en veiledning om skriftlige årsmøter der stemmegivningen foregår ved bruk av e-post. Idrettslag som ønsker det, kan beslutte av den skriftlige stemmegivningen også kan foregå på annen måte, for eksempel ved bruk av SMS.

For veileder: Trykk her!


I linken under finner du en samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag ved fysisk oppmøte.

For veileder: Trykk her!

Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål