Velkommen til årsmøte i Danseregion Nord-Norge

29. mars 2019

Vi inviterer alle danseklubben tilknyttet Norges Danseforbund Region Nord til årsmøte i Tromsø, søndag 28. april i Grønnegata 32. (Lokalene til Tromsø Salsaklubb) Møtelokalene ligger midt i Tromsø sentrum, med 2 min til hotell/restauranter.

Saker som klubbene ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes skriftlig inn til styret på epost: drnn@dansing.no innen

søndag 14. april kl 12.00.

Vanlige årsmøtesaker vil bli tatt opp.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle særkretsens årsberetning.

5. Behandle særkretsens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Behandle særkretsens budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Nestleder

b) 2 styremedlem og 3 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig og danseglad hilsen Gunnar Albrigtsen

Leder, Norges Danseforbund Region Nord

Telefonnummer: 405 13 810