Ny lov 2020

17. desember 2019


Under Idrettstinget på Lillehammer i 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs lov for særforbund. Alle særforbund er i den forbindelse pliktet til å innføre lovendringene slik at de ikke står i strid med ny lovnorm (ref § 29 (2) andre ledd).

Det er ikke gjort endringer i selve lovnormen til ND. De største endringene omhandler redaksjonell justering i struktur, uten å endre teksten som omhandler paragrafenes materielle innhold.

Alle endringer er markert i rødt. Lovendringene ble vedtatt av forbundsstyret 16.12.2019


Lov Norges Danseforbund 2020: Trykk her!

Loven trer i kraft fra 01.01.2020