Lisens og medlemsfakturering 2019

07. januar 2019

Under forbundstinget i juni 2018 ble det vedtatt ny ordning for lisensinnkreving gjeldende fra 01.01.2019. I dette skrivet vil dere finne informasjon om vedtakene som ble fattet, samt hvordan disse vil bli innkrevd i årene fremover.

Fra 01.01.2019 må klubber tilknyttet Norges Danseforbund betale en forbundskontigent på 100,- per medlem (tidligere grunnlisens), for alle medlemmer som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben, fra og med det året medlemmet fyller 6år. Unntaksvis studentidrettslag som er lisensiert gjennom studentidretten. Fra 01.01.2019 vil medlemskontingenten på 3.000kr opphøre for klubbene, denne kontingenten opprettholdes for studentidrettslag.

Utover dette er de resterende lisenser som tidligere.

Konkurranselisens

Alle dansere som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund er pålagt til å kjøpe en konkurranselisens for det gjeldene året. Dette er gjeldene fra og med det året danseren fyller 11år. Lisensen er gyldig det inneværende året lisensen blir betalt (kalenderår). Dansere under 11 år er fritatt denne lisensen.

Konkurranselisensen dekker en utvidet forsikring som sikrer at utøveren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

  • Konkurranselisens 11-12 år – 100kr
  • Konkurranselisens 13 år oppover – 300kr

Engangslisens Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.

  • Engangslisens - 75kr pr konkurranse.

Trenerlisens Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Lisensen dekker også en utvidet forsikring for som sikrer at treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

  • Trenerlisens – 350kr

Dommerlisens Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisensen dekker en utvidet forsikring for som sikrer at dommeren/treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

  • Dommerlisens – 350kr
  • Dommer og trenerlisens – 500kr (rabatt på kr 200,-)

Innkreving av forbundskontigent

Klubbene vil rundt juni 2019 få tilsendt en faktura på bakgrunn av medlemsregistreringen for året som gikk.

Dette vil si at klubbenes oppgave er å sørge for en riktig registrering av antall medlemmer og antall aktive i sin klubb innen fristen for medlemsregistrering 30. april hvert år.

Hvordan klubben ønsker å kreve inn kontingenten fra sine medlemmer er opp til den enkelte klubb. Men som vi anbefaler og flere klubber velger er å legge denne oppå egen medlemskontingent.

Det er årsmøte i idrettslag som fastsetter klubbens kontingenter og kursavgifter slik at klubben sikrer økonomiske forhold. Årsmøte kan dermed vedta at klubben skal øke sin medlemskontingent for å dekke forbundskontingenten.

For å lette arbeidet for klubbens styret er det viktig at et godt medlemssystem er tatt i bruk, samt et system som er godkjent av NIF (oversikt over disse finnes her: https://itinfo.nif.no/ItINFO:Godkjente_medlemsl%C3%B8sninger )

Eventuelle spørsmål rettes til: Dans@danseforbundet.no