Historisk EM-medalje i Sportsdrill

04. mars 2020

Teknisk komité sportsdrill jobber med å planlegge konkurransesesongen 2021, og ønsker å invitere klubbene til å søke om å avholde konkurranser.

Vi ber derfor interesserte klubber sende inn søknadsskjema til sportsdrill@dansing.no innen 1. mai 2020.


Teknisk komité sportsdrill foreslår følgende konkurransedatoer:

  • 22.-24. januar - Nasjonal konkurranse sportsdrill
  • 12.-14. februar - Nasjonal konkurranse sportsdrill + Solo event
  • 19.-21. mars - Nasjonal konkurranse sportsdrill
  • 23.-25. april - Nasjonal konkurranse Sportsdrill
  • Uke 25 2021 - NM Veka: NM i eliteklasser for sportsdrill. Skal arrangeres som en del av NM-veka i Sarpsborg, men med uavhengig arrangør. Ta kontakt med Ingrid.Haukvik-Jensen@idrettsforbundet.no for mer informasjon.
  • 6.-7. november - NM i solo event


Dommere: Obligatorisk dommeroppdatering vil avholdes i Oslo august 28.-30.august 2020, vi kommer tilbake med mer informasjon.


Med vennlig hilsen / best regards

TKSD