Forbundstinget 2020

12. august 2019

Annen hvert år avholdes forbundstinget. Neste Ting avholdes 13.-14.juni 2020

Under Tinget blir både hovedstyret og grenseksjonene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet.

Datoen for Tinget er satt til 13.-14. juni 2020. Sted: Mer informasjon kommer

Link til påmelding: https://medlem.deltager.no/dan...

Påmeldingen har ikke åpnet.