Felles medlemsystem fra NIF

10. september 2019

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020.

Hva betyr dette for ditt idrettslag?

- Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlemsregister

- Opplysningene skal føres i enten idrettens medlemssystem, eller via en løsning som er godkjent av Norges idrettsforbund.

- Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

Hva er fordelene for ditt idrettslag ved bruk av idrettens elektroniske medlemsregister?

- Idrettslaget får oversikt over alle medlemmene sine og kan enkelt sende kontingenter og treningsavgifter ut - og ved kun et par klikk finne ut av hvem som ikke betaler og purre dem opp.

- Idrettslaget kan rapportere antall medlemmer ved kun et par tastetrykk ved Samordnet Rapportering hver år.

- Medlemmer kan melde seg inn, melde seg ut og håndtere sine opplysninger og fakturaer gjennom MinIdrett.no.

- Idrettens elektroniske medlemsregister er under løpende utvikling, og vil med tiden lansere en rekke nye funksjoner som bedrer idretts-hverdagen til et idrettslag.

Hjelp og veiledning

Norges Danseforbund jobber for å tilpasse NIFs nye medlemssystem til våre klubbers behov. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer om tidsrammene for dette arbeidet.
Dersom klubben allerede bruker et godkjent medlemssystem er alt i orden, skulle dere likevel være nysgjerrige på idrettens elektroniske medlemsregister kan dere komme i gang med Klubbadmin allerede i dag - se instruksjoner her.