Breddeprosjekt

24. april 2019

Prosjektmidler til rekruttering skal skape danseglede for flere og være en positiv bidragsyter til folkehelse. Norges Danseforbund sitt motto er «Alle kan», derfor ønskes det prosjekter som skaper større interesse for dans, senker terskelen for å delta og bidrar til å utvide forbundets medlemshorisont. Prosjekter som skaper større samhold og vekst i vårt forbund vil prioriteres. Rekruttering og medlemsvekst frigjør større økonomisk kapasitet til forbundet som igjen skaper bedre tilbud både for den ambisiøse konkurransedanseren og for den som bare vil danse for gledens skyld. Det teller positivt å kunne beskrive en god gjennomføringsplan og ha et langsiktig mål hvor lokale klubber får flere faste medlemmer til sitt miljø.

Søknadsfrist: 1.september

Husk rapportering innen 1 måned etter prosjektslutt (se skjema nederst)

  • Prosjektet skal søkes av og foregå lokalt i klubb.
  • Prosjektmidler skal ikke gå til ordinær drift.
  • Prosjektet skal være konkret(e) tiltak som gir klubben økt rekruttering.

Søknadsskjema (det er mulig å krysse av flere dansestiler)

Rapporteringsskjema. Frist: senest 1 måned etter prosjektslutt