Varsling.no

14. desember 2018

Norges Danseforbund har opprettet en egen varslingskanal:

varsling@dansing.no

Varselet går til generalsekretær og president som i felleskap bestemmer hva som skal gjøres videre med varslet.

Vi ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker Norges Danseforbunds omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

Varslingsrutinene gjelder både for medlemmer av Norges Danseforbund og for eksterne varslere.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Brudd på NIFs etiske retningslinjer
  • Mobbing, trakassering og diskriminering
  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold

Dersom generalsekretær eller president er inhabil i behandling av saken, sendes saken direkte til den som ikke er inhabil på følgende e-postadresse:

Generalsekretær: Tonje Røiland tonje@danseforbundet.no

President: Anders Gogstad anders.gogstad@blockwatne.no

Varslet kan også sendes direkte til NIFs varslingskanal: