Utlysning av sportsdanskonkurranser 2020

06. juni 2018

Seksjonen for sportsdans utlyser herved arrangører for vedtatt konkurranser i 2020.


OBS: NS 2, NM Standard og Latin og NS 3 er allerede tildelt arrangør. Disse konkurransene vil derfor ikke være synlig i søknadskjemaet under.
Opprinnelig søknadsfrist var 10/3 men er nå utsatt til 31/3 - kl 23:00

For å søke på aktuelle konkurranser må dere fylle ut søknadskjemaet under. Det er viktig at klubben krysser av for hvilken konkurranser som de ønsker å arrangere. Det er mulig å krysse av for flere konkurranser. Samtlige konkurranser må avholdes etter fastsatt terminliste.

Etter søknadsfristen vil seksjonsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse.
OBS: NS 2, NM Standard og Latin og NS 3 er allerede tildelt arrangør. Disse konkurransene vil derfor ikke være synlig i søknadskjemaet under.

Søknadsfrist 31.mars 2019 kl 23:00

Utlysning av konkurransearrangør 2020