Utlysning av konkurransearrangør FDJ & IDO-grener 2019

20. april 2018

Seksjonen for freestyle og IDO-grener utlyser herved arrangører for vedtatt konkurranser i 2019.

Konkurransene tildeles arrangementstøtte og må avholdes etter fastsatt terminliste. 

Interesserte klubber bes fylle ut søknadsskjema under. Etter søknadsfristen vil seksjonsstyret behandle alle søknader og tildelingsbrev blir utsendt til samtlige klubber som har meldt sin interesse. 

Terminlisten for 2019 finner dere her


Søknadsfristen 01.juni 2018

Søknadsskjema

Danser: Carina Sogn Stave (Foto Norges Danseforbund)
Danser: Carina Sogn Stave (Foto Norges Danseforbund)