Norges mest voksende dansesport

21. juni 2018

Urbane dansestiler er den mest voksende dansesporten i Norge! 

I helgen ble Norges Danseforbunds forbundsting avholdt. På forbundstinget ble det enstemmig vedtatt at urbane dansestiler blir egen seksjon. Den tidligere tekniske komiteen for Urbane stiler har blant annet jobbet for at økonomi ikke skal være en barrière for deltakelse i den norske dansesporten og dette har vist resultater. Med en økning på over 1700 medlemmer på et år har grenen satt sine spor i forbundet det siste året.


  • I Youth Olympic Games som avholdes i Buenos Aires i 2018 står Breaking på programmet.
  • 10.-11.november avholdes Norgesmesterskapet i hiphop arrangert av Bergen Vest Danseklubb


Hva fremtiden vil bringe er den nyvalgte seksjonen spente på.

Nyvalgte leder Åsmund Eggen:

"Seksjonen for urbant i Danseforbundet har for første gang fått et eget selvstendig styret, det er en stor glede for meg som styreleder, og grunnen til at jeg takket ja da jeg fikk spørsmålet. Det viser at denne seksjonen har tatt mange steg de siste 2 årene, sammen med styret ser jeg fram til å jobbe med positive og verdifulle prosjekter/tiltak fram mot 2020. Den viktigste jobben til styret for urbant de neste 2 årene er å legge til rette for bedre rammebetingelser for prosjekter, klubber og medlemmene i vår seksjon. Nøkkelen for å få til dette er samarbeid mellom styret og klubber rundt i hele Norge. Samarbeid mellom øst, vest, sør og nord, vi må inkludere alle dansere, fylker og kommuner på en best mulig måte."

Følgende personer er valgt inn i forbundets seksjon for urbane stiler:

Leder: Åsmund Eggen

Nestleder: Janne Krågå


Styremedlemmer: 

Arve Tonning

Jorunn Dyrkorn

Wanja Nerli


Varamedlemmer:

Anna Hamre

Kate Abelsen

Reno Andersen

Anna Dorte Furu


Faglig utvalg:

Huyen Huynh