Danseforbundet går over til Deltager.no

27. september 2017

Ny løsning for påmelding og lisens i Norges Danseforbund.

Norges Danseforbund har inngått et samarbeid med Deltager.no for håndtering av elektronisk medlemsregistrering og arrangementer. 

Det betyr at all påmelding til Norges Danseforbunds offisielle konkurranser går igjennom Deltager.no, og at din klubb har mulighet til å bruke deltager.no som elektronisk medlemssystem og hente inn medlemskontigent via deltager.no. 

Norges Danseforbund vil også bruke deltager.no til å hente inn Danselisens (konkurranselisens og grunnlisens) fra 01.01.2018.

Medlemsløsningen er integrert med Norges Idrettsforbund, noe som betyr at klubbene som tar i bruk systemet vil møte kravet om elektronisk medlemsregistrering fra 1. januar 2018.

Om din klubb ønsker å ta i bruk systemet allerede nå kan dere registrere dere her.

Fyll ut skjemaet og Deltager.no vil opprette din arrangørkonto fortløpende. Ved å fylle ut skjemaet ønsker vi å påpeke at du ikke binder klubben til noen avtaler eller liknende, da selve avtalen ligger mellom Deltager.no og Norges Danseforbund. 

Priser:

 • Deltageravgift: kr. 4,- eksl. mva.
 • Transaksjonsavgift: 2,5%
 • SMS: 0,80,- per SMS (maks 160 tegn per SMS)

Priseksempel: Hvis det koster kr. 100,- å melde seg på et arrangement, vil Deltager.no utbetale kr. 92,50,-. Deltager.no utbetaler hver uke, til kontonummeret som klubben har spesifisert. 

Prisene gjelder for arrangement og medlemskontingent.

Avtalen Norges Danseforbund har inngått med Deltager gir svært konkurransedyktige priser, og for de klubbene som allerede bruker Deltager.no til å håndtere arrangementer vil det være en betydelig kostnadsbesparing. Klubber som i dag bruker konkurrerende løsninger vil etter all sannsynlighet også spare på å flytte over til vår nye felles løsning. 

Nedenfor følger litt praktisk informasjon om de ulike løsningene og leveransedatoer.

I medlemssystemet vil man kunne:

 • Individuell innmelding for medlemmene
 • Tilgang til «Min side» for medlemmene
 • Legge til medlemmer som klubbadministrator
 • Sende ut lenke direkte til medlemmer for fornyelse av medlemskap
 • Innbetaling med kort eller VIPPS
 • Oppdatere medlemsinformasjon – både som administrator og som medlem
 • Opprette og segmentere på grupper
 • Sende ut informasjon på e-post og SMS
 • Se statistikk for sine medlemmer – alder, kjønn, og medlemskategorier

Fra 2018 vil kjøp av lisenser og lisenssjekk blir håndtert av den nye løsningen

Med lisenshåndtering vil klubbene dra nytte av:

 • Individuelt kjøp av lisenser
 • Grunnlisensen til Norges Danseforbund håndteres ved innmelding til klubb
 • Mulighet til å kjøpe lisenser ved innmelding til klubb, eller senere
 • Lisenssjekk som verifiserer om medlemmet har gyldig lisens for en konkurranse
 • Mulighet til å kjøpe engangslisens ved påmelding til konkurranse
 • Håndtering av lisenssplitt, slik at stevneavgiften eller medlemsavgift går til klubb mens kjøp av lisens går til Norges Danseforbund.

I første omgang er det arrangementsløsningen som er tilgjengelig, men dere vil motta mer praktisk informasjon når medlemssystemet er klart til bruk. Deltager.no vil bl.a. sørge for at synkroniseringen mot NIF settes opp, slik at medlemmene lastes ned til KlubbAdmin.