Balanserapport
NORGES DANSEFORBUND REGION ØST
984994036
Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Ved
periodens
begynnelse
Endring Ved
periodens
slutt
EIENDELER

Omløpsmidler

1920 
Brukskonto 1503.19.94567

35 640,63

7 656,94

43 297,57

1930 
Gammel konto 1503.19.94532

312,53

0,00

312,53

1960 
Høyrentekonto 1503.90.06364

364 788,16

68 687,05

433 475,21

400 741,32

76 343,99

477 085,31

 

SUM EIENDELER

400 741,32

76 343,99

477 085,31

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 
Annen egenkapital

-283 798,32

0,00

-283 798,32

2080 
Udekket tap

0,00

-9,00

-9,00

-283 798,32

-9,00

-283 807,32

 

Udisponert resultat

Udisponert resultat

0,00

-76 903,19

-76 903,19

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)

-283 798,32

-76 912,19

-360 710,51

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2410 
Annen kortsiktig gjeld

-9,00

9,00

0,00

2990 
Annen kortsiktig gjeld

-559,20

559,20

0,00

-568,20

568,20

0,00

 

Sum gjeld

-568,20

568,20

0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-284 366,52

-76 343,99

-360 710,51

Saldo

116 374,80

0,00

116 374,80

Utskrevet av Wenche Strøm 31.03.2024 18:30:03 Visma eAccounting