Resultatrapport
NORGES DANSEFORBUND REGION ØST
984994036
Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

PeriodeAkkumulert
Driftsinntekter
3431 
Momskompensasjon
11 655,0011 655,00
3452 
Tilskudd fra Oslo IK
74 100,0074 100,00
3459 
Tilskudd fra Agder Idrettskrets
3 556,003 556,00
3460 
Tilskudd fra Viken Idrettskrets
83 329,0083 329,00
3920 
Årskontingenter fra Danseklubbene
56 000,0056 000,00
3921 
Kontingentinntekt fra forrige år
10 000,0010 000,00
3949 
Grasrotandel, Norsk Tipping
1 650,741 650,74
240 290,74240 290,74
Driftskostnader
4235 
Rekvisita / Kontorutstyr
-1 328,90-1 328,90
6810 
Datakostnad
-1 485,00-1 485,00
6811 
Streaming Sportsdans ab
-2 243,20-2 243,20
6853 
Merkeprøver - Kurs
-1 500,00-1 500,00
6862 
ND - Seminar / Kurs
-1 321,00-1 321,00
6863 
ND - Dance Awards
-456,00-456,00
6880 
DRØN styremøter
-2 680,65-2 680,65
7140 
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
-13 255,00-13 255,00
7162 
Bevertning
-1 338,26-1 338,26
7430 
Gaver, ikke fradrag
-939,00-939,00
7460 
ØS - Østlandsserien Sportsdans, alle kostn.
-52 916,25-52 916,25
7461 
ØS - Østlandsserien, etterbetalt forrige år
-12 426,00-12 426,00
7463 
Regionsmester i sportsdans, utgifter
-8 000,00-8 000,00
7467 
Arrangementsstøtte Første gang
-3 000,00-3 000,00
7469 
Dansekonkurranser i Regionen, All Dans
-5 000,00-5 000,00
7475 
Andre aktiviteter for B & U, leker,leir,kurs
-7 000,00-7 000,00
7476 
Aktivitetsstøtte
-58 000,00-58 000,00
7770 
Bank og kortgebyrer
-256,50-256,50
-173 145,76-173 145,76
Driftsresultat67 144,9867 144,98
Finansielle poster
8040 
Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri
9 758,219 758,21
 
Ordinært resultat før skatt76 903,1976 903,19
Ordinært resultat76 903,1976 903,19
Årsresultat76 903,1976 903,19
Utskrevet av Wenche Strøm 31.03.2024 18:33:27 Visma eAccounting