Resultatrapport
NORGES DANSEFORBUND REGION ØST
984994036
Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

3452 
Tilskudd fra Oslo IK

65 000,00

65 000,00

3455 
Tilskudd fra Vestfold IK

11 000,00

11 000,00

3949 
Grasrotandel, Norsk Tipping

1 057,28

1 057,28

77 057,28

77 057,28

Driftskostnader

6865 
ND - TING

-4 365,00

-4 365,00

6881 
RegionsTING Øst

-10 966,70

-10 966,70

6883 
Regionsmøter v/ andre

-1 000,00

-1 000,00

7140 
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

-9 885,00

-9 885,00

7460 
ØS - Østlandsserien Sportsdans, alle kostn.

-32 366,00

-32 366,00

7461 
ØS - Østlandsserien, etterbetalt forrige år

-6 000,00

-6 000,00

7472 
Breddesamling

-5 000,00

-5 000,00

7474 
Treningshelg

-3 000,00

-3 000,00

7770 
Bank og kortgebyrer

-475,74

-475,74

-73 058,44

-73 058,44

Driftsresultat

3 998,84

3 998,84

Ordinært resultat før skatt

3 998,84

3 998,84

Ordinært resultat

3 998,84

3 998,84

Årsresultat

3 998,84

3 998,84

Utskrevet av Wenche Strøm 02.10.2022 22:01:27 Visma eAccounting